Geodáta na vyžiadanie

Geodáta na vyžiadanie
Súradnicový systém
JTSK03 , JTSK
Výstupný formát (Ortofoto)
GEOTIFF + JPEG , TIFF + JPEG
Cena
Cena je dynamická a závisí od počtu kilometrov
GEODÁTA na vyžiadanie sú jedinečným riešením pre všetkých, ktorí pre svoje projekty potrebujú dáta s presne zadefinovanými parametrami alebo potrebujú analýzy nad geodátami. Vytvoríme Vám riešenie presne na mieru.