Digitálny model povrchu DSM200

Digitálny model povrchu DSM200
Súradnicový systém
JTSK03 , JTSK
Výstupný formát (DTM / DSM)
GEOTIFF + ESRI GRID (ASCII) , GEOTIFF + TXT (ASCII XYZ) , TIFF + ESRI GRID (ASCII) , TIFF + TXT (ASCII XYZ)
Cena
Cena je dynamická a závisí od počtu kilometrov

Vlastnosti produktu

Názov vlastnosti produktu Hodnota vlastnosti produktu
Rok 2014-2017
Rozlíšenie 2,0 m
Výškový systém Bpv