Digitálna ortofotomapa CIR50

Digitálna ortofotomapa CIR50
Oblasť
Výrez , Mapové listy
Súradnicový systém
JTSK03 , JTSK
Výstupný formát (Ortofoto)
GEOTIFF + JPEG , TIFF + JPEG
Cena
Cena je dynamická a závisí od počtu kilometrov

Vlastnosti produktu

Názov vlastnosti produktu Hodnota vlastnosti produktu
Rok 2014-2016
Rozlíšenie 50 cm