Digitálna ortofotomapa CIR20

Digitálna ortofotomapa CIR20
Súradnicový systém
JTSK03 , JTSK
Výstupný formát (Ortofoto)
GEOTIFF + JPEG , TIFF + JPEG
Cena
Cena je dynamická a závisí od počtu kilometrov

Vlastnosti produktu

Názov vlastnosti produktu Hodnota vlastnosti produktu
Rok 2014-2017
Rozlíšenie 20 cm